VELEHRAD 2023 DNY LID DOBR VLE

Dny lidí dobré vůle 2023 na Velehradě se blíží. Pro letošek jsme pro Vás připravili následující malířskou soutěž:

Slyšte lidé dobré vůle, Velehrad zas letos bude!
Máme pro Vás překvapení, a to menší soutěžení.
Milé děti, maminky, tatínci i bábinky, račte prosím níže, přečísti si podmínky.

Ve spolupráci s církevními společnostmi Kristýn služebník s.r.o., restaurace a pizzerie U Kristýna a Arcibiskupství olomoucké budete moci soutěžit o hodnotné ceny, a to přímo na tradičním stánku Kristýna.

Namalujte obrázek se svatým Kristýnem, patronem Arcidiecéze olomoucké a přineste nám jej na náš stánek na Dnech lidí dobré vůle na Velehradě (podrobnosti o obrázku naleznete níže).

Všechny odevzdané obrázky po skončení akce nafotíme nebo naskenujeme a následně na našem facebooku proběhne online hlasování o nejlepší obrázkek. Tři vítezné obrázky s nejvyšším počtem hlasů vyhrávají a jejich autory odměníme. A co že Vás čeká „na bedně“?

1. místo: mobilní telefon Samsung v hodnotě 5.000 korun českých
2. místo: voucher do restaurace a pizzerie U Kristýna v hodnotě 500 korun, ručně háčkované zvířátko od dobrovolníků spolku Cesta 121
3. místo: rodinné vstupné na prohlídku Arcibiskupského paláce v Olomouci, ručně háčkované ponožky od dobrovolníků spolku Cesta 121

Abyste mohli sledovat aktuality ohledně soutěže, doporučujeme začít sledovat náši facebookovou stránku Kristýn | Služby pro život (klikněte na fb stránce pod obrázkem napravo na 3 tečky a vyberte Sledovat). Kompletní informace k soutěži a podmínky soutěže najdete na konci článku.

 A nejste-li soutěživí, leč dobré srdce máte a také rádi pomáháte, na stánku Kristýna bude možné spolku Cesta 121 přispět dobrovolným finančním darem. Výtěžek poputuje spolku Cesta 121, který pomáhá stárnoucím kněžím a kněžím v nouzi. Informaci o možnosti přispět na Cestu 121 najdete v samostatném článku.

Háčkovaný medvěd

Ukázka háčkovaného zvířádka od dobrovolníků Cesty 121.

 

Kompletní informace a podmínky soutěže (dále také "pravidla soutěže"):

1. Organizátorem soutěže je společnosti Kristýn služebník s.r.o, IČ: 286 41 931, se sídlem Wurmova 562/9, 779 00 Olomouc (dále jen "pořadatel").

2. Soutěže, uvedené na této stránce (dále jen "soutěž) se může zůčastnit každá žijící fyzická osoba, která na stánek pořadatele umístěný v poutním areálu Velehrad přinese vlastnoručně malovaný obrázek svatého Kristýna (dále jen "účastník soutěže"). Každý účastník soutěže může odevzdat právě jeden vlastnoručně malovaný obrázek (dále jen "obrázek" nebo "dílo").

3. Odevzdání obrázku je možné na stánku pořadatele v rámci akce Dny lidí dobré vůle 2023, a to dne 4. července 2023 od 9 hodin do 19 hodin a  5. července 2023 od 9 do 12 hodin.

4. Obrázek musí být na zadní straně opatřený těmito údaji: jméno příjmení autora, korespondeční adresa, e-mail, telefon; tyto údaje jsou nezbytné pro kontaktování v případě výhry. Bez těchto údajů může být obrázek ze soutěže vyřazen.

5.Pořadatel obrázek při splnění těchto podmínek převede do elektronické podoby a zařadí do hlasování o nejlepší obrázek. Hlasování proběhne na facebookové stránce pořadatele. První tři díla s nejvyšším počtem hlasů, seřazená podle počtu hlasů sestupně, vyhrávají a jejich autoři (dále jen "výherce") obrží ceny dle umístění díla: 

  • 1. místo: mobilní telefon Samsung v hodnotě 5.000 korun českých;
  • 2. místo: voucher do restaurace a pizzerie U Kristýna v hodnotě 500 korun a ručně háčkované zvířátko od dobrovolníků spolku Cesta 121;
  • 3. místo: rodinné vstupné na prohlídku Arcibiskupského paláce v Olomouci a ručně háčkované ponožky od dobrovolníků spolku Cesta 121;

6. Zaslaná díla se nevracejí. Pořadatel si vyhrazuje právo se zaslanými díly volně disponovat a využít je pro publikační a jiné účely ve sdělovacích prostředcích, vystavovat je apod. při řádném uvedení jména autora.

7. Účastí v soutěži dále uděluje soutěžící pořadateli bezúplatně výhradní licenci k užití díla v neomezeném rozsahu s řádným uvedením autorství. Pořadatel je oprávněn tato pravidla kdykoliv změnit. V takovém případě pozbývá účinnosti předcházející znění pravidel a soutěž se řídí změněnými pravidly.

8. Hlasování o nejlepší obrázek dle bodu 5. těchto pravidel je možné v souladu s pravidly soutěže, přičem:

  • Hlasovat v soutěži může žijící fyzická osoba skrze svůj aktivní facebookůvý účet (dále také "hlasující"). Při pochybnostech o pravosti účtu může pořadatel hlas hlasujícího nezapočítat do celkového hlasování.
  • Každá fyzická osoba může hlasovat pouze jednou, a to následovně: Hlasující se a) přihlásí k odběru facebookové stránky Kristýn | Služby pro život volbou Sledovat a zároveň b) vybere si z obrázků zařazených do hlasování právě jeden, kterému udělí hlas tím, že obrázku přidělí lajk typu "srdíčko".

9. Předání cen podle bodu 5. těchto pravidel proběhne po domluvě s výhercem nebo jeho zákonným zástupcem osobně. Při předání ceny může pořadatel pořídit audiovizuální záznam dokumentující předání ceny. Pořadatel soutěže si vyhrazuje právo k užití a úpravě takového záznamu a jeho libobovolné publikaci za účelem další propagace pořadatele nebo dokumentování jeho činnosti.

10. Každý soutěžící, hlasující nebo jeho zákonný zástupce bere na vědomí, že odevzdáním díla do soutěže nebo hlasováním v soutěži projevuje souhlas s těmito podmínkami (pravidly soutěže).

11. Účastí v soutěži a odevzdáním soutěžního díla vyjadřuje účastník souhlas s těmito pravidly soutěže. Obdobně hlasující vyjadřuje hlasováním souhlas s těmito pravidly soutěže. Účastník i hlasujcí nebo jejich zákonný zástupce zároveň bere v souladu s článkem 13  nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/679 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a volném pohybu těchto údajů a o zrušení směrnice 95/46/ES (toto nařízení bude dále označováno jen jako „GDPR“) na vědomí, že o něm pořadatel bude v pozici správce zpracovávat osobní údaje v rozsahu nejvýše jméno, příjmení, adresa, telefon a e-mail (a v případě výhry také audiovizuální podoba účastníka soutěže) pro účely této soutěže a potvrzuje, že ho pořadatel informoval také o jeho právech v souvislosti s GDPR uvedenými na https://kristyn.cz/gdpr.