Co děláme se ziskem?

Naše společnost si zisk ze své práce nenechává pro sebe. Prostředky, které nejsou nezbytné pro chod naší kanceláře, vracíme zpět do různých církevních zařízení. Školské i pastorační organizace a projekty podporujeme dlouhodobě a konkrétně. Děkujeme všem našim zákazníkům, že společně s nimi můžeme smysluplně podpořit řadu církevních zařízení.

 

Podporujeme církevní školy

pořízením zejména technického vybavení ke zkvalitnění výuky a dotováním potřeb pro sportovní nebo hudební aktivity k osobnímu rozvoji mladých lidí a užitečnému trávení volného času

Podporujeme církevní organizace

 

 

Na letošních Dnech lidí dobré vůle na Velehradě nejen pořádáme soutěž se svatým Kristýnem, ale také chceme podpořit stárnoucí kněze prostřednictvím spolku Cesta 121.

Cesta 121

Cílem spolku je zejména pomáhat stárnoucím kněžím a kněžím v nouzi, a to nejrůznějšími způsoby. Kněží, jenž zasvětili svůj život Bohu a službě lidu, na sklonku života trpí nejen zdravotními problémy, ale také samotou, která má dopad na jejich duševní zdraví. Zároveň však nemají takové možnosti, aby si sami svými silami zajistili důstojný podzim života a stáří.

Zakladatelé Cesty 121 si toho byli a jsou velmi dobře vědomi a soustředí své síly i prostředky právě tímto směrem. Spolek zajišťuje nejen zdravotní péči, ale například i diskrétní pomoc psychologů či terapeutů. Díky spolupráci s dalšími subjekty, jako je i Kristýn služebník, může poskytnout mobilní telefony nebo v rámci dalších partnerství také stavební úpravy i pomoc při havarijních situacích.

Chcete Cestu 121 podpořit? Jak, to se dozvíte v článku...

V září letošního roku jsme navázali na loňskou akci podporující církevní školy. Nečekali jsme až na přelom podzimu a zimy a rozhodli jsme se darem zpříjemnit start nového školního roku. Celkem tak církevním školám v naší diecézi putovalo více než 100 000 Kč, které jsou určeny na nákup psacích a papírenských potřeb, jež využijí žáci a studenti těchto škol. Všem dětem navštěvujícím tyto školy zároveň přejeme hodně úspěchů ve studiu. Podpořeny byly tyto naše školy: (v článku)

V závěru roku 2015 jsme poskytli všem církevním středním, základním a mateřským školám v olomoucké diecézi možnost nakoupit psací a papírenské potřeby v celkové hodnotě 100 000 Kč. Podobný dar jsme poskytli i loni a pevně doufáme, že to naše společnost bude moci i v závěru letošního roku zopakovat. Věříme, že náš dar vnesl do všech škol radost, která neodmyslitelně patří k očekávání Vánoc, a podpořil i pestrost a kreativitu, která je všem našim školám vlastní.

Níže naleznete seznam všech škol, kde náš dar udělal radost.

úspěšně navazuje na tradici kvalitního církevního vzdělávání, které zde bylo od poloviny 19. století. Tuto školu, jejíž novodobá historie se píše už pětadvacet let, podporujeme dlouhodobě. Do zdejšího sálu jsme zajistili nákup kvalitního sedacího nábytku se slevou. A protože jsme chtěli studentům zkvalitnit také prožívání volného času, v Domově mládeže mohou studenti využívat další náš dar: sedm elektrických pian.

Stejně kvalitní, jen mladší instituce slouží studentům na Velehradě. Je to zdejší Stojanovo gymnázium. Škola navazuje na jezuitskou kolej a s ní spojené řádové gymnázium, které bylo v provozu od roku 1890 až do roku 1950, kdy byly zrušeny všechny církevní školy. V případě toho gymnázia s připojeným domovem mládeže, které obklopuje nádhernou barokní baziliku sv. Cyrila a Metoděje, jsme se podíleli velkou měrou jak na vybavení učeben, tak obnově interiéru internátu.

Co do kvalitního využití volného času podporujeme také oba kněžské semináře. Kněžský seminář při pražské teologické fakultě i olomoucký kněžský seminář jsme podpořili multimediální technikou a hokejkami na florbal.

Z dalších církevních organizací podporujeme každý rok Nadační fond Adiuvare, který je zaměřen na motivování studentů k hlubšímu zájmu o odborné studium a uděluje stipendia vynikajícím studentům z vícečetných nebo sociálně slabších rodin. Vedle toho jsme přispěli také na projekty Cesty 121, která pečuje o stárnoucí kněze. Mezi naše priority patří také podpora křesťanských médií. TV NOE od nás získala příspěvek na pořízení nového přenosového vozu. Podpořili jsme také webový portál pro mladé křesťany – Signály.cz.

V minulých letech jsme přispěli řadě farností, které nás osloví, věcnými dary do tomboly při plesech či jiných akcích; nebo do soutěží pro děti a mládež, které farnosti pořádají.