Z dalších církevních organizací podporujeme každý rok Nadační fond Adiuvare, který je zaměřen na motivování studentů k hlubšímu zájmu o odborné studium a uděluje stipendia vynikajícím studentům z vícečetných nebo sociálně slabších rodin. Vedle toho jsme přispěli také na projekty Cesty 121, která pečuje o stárnoucí kněze. Mezi naše priority patří také podpora křesťanských médií. TV NOE od nás získala příspěvek na pořízení nového přenosového vozu. Podpořili jsme také webový portál pro mladé křesťany – Signály.cz.

V minulých letech jsme přispěli řadě farností, které nás osloví, věcnými dary do tomboly při plesech či jiných akcích; nebo do soutěží pro děti a mládež, které farnosti pořádají.