Při koupi těchto nástrojů jsme ovšem nemysleli pouze na studenty, kteří mají hudbu jako koníček, ale rovněž na vytvoření kvalitních podmínek pro ty obyvatele studentského internátu, kteří navštěvují blízkou střední pedagogickou školu, v níž je hra na klavír jedním ze vzdělávaných předmětů. A na internát a jeho obyvatele jsme mysleli ještě jednou: podpořili jsme také vybavení relaxační místnosti novým kávovarem.