Informace pro zákazníky využívající Rámcovou smlouvu u T-Mobile.

Jak jste si možná všimli, v červnu byly všechny služby v rámcové smlouvě převedeny u T-Mobile do nového systému pro správu služeb.

Rozdělení faktury na dvě části

Kvůli změně sytému byla faktura za červen rozdělena na dvě samostatné faktury.

Neplatíte tedy více než obvykle, ale částka je rozdělena do dvou samostatných faktur, které je třeba uhradit. Pokud využíváte inkaso, zkontrolujte prosím ve Vašem bankovnictví odchozí platby. Některé banky neumožňují opakované žádosti o platbu, a proto se může stát, že bude přes inkaso uhrazena pouze jedna z dílčích faktur. V takovém případě uhraďte druhou fakturu převodem. Následně kontaktujte T-Mobile a zkontrolujte, že je v novém systému inkaso u Vaší fakturační skupiny správně nastaveno. Pro nové nastavení inkasa heslo nepotřebujete. Pokud se nastavení inkasa do nového systému nepropsalo, můžete ho nastavit přímo u T-Mobile. Další možností je konktaktovat Vašeho administrátora z farnosti nebo organizace (tím ve většině případů není Kristýn služebník) a požádat ho, aby Vám nastavení inkasa nechal zkontrolovat.

Změna typu vyúčtování

V důsledku migrace došlo u T-Mobile v některých případech k nepřesnému převodu původních nastavení u jednotlivých služeb:

  • U některých zákazníků, kteří měli tištěnou fakturu, došlo k samovolnému přenastavení na fakturu elektronickou. Pokud Vám faktura nepřišla, požádejte Vašeho administrátora z farnosti nebo organizace (kterým ve většině případů není Kristýn služebník), aby Vám výše faktur zjistil a nechal znovu nastavit správný typ vyúčtování (elektronické e-mailem a sms, nebo papírové).
  • U některých zákazníků došlo k chybnému zasílání faktur na administrátory - tento problém řešíme s T-Mobile hromadně. 

Podrobné informace najdete na https://www.t-mobile.cz/zmeny-vyuctovani.