Po mši svaté, kterou celebroval arcibiskup Jan Graubner, jsme se všichni setkali v Jurkovičově sále – kde zazněla krátká promluva pana arcibiskupa a odpovědi na otázky, které měli zúčastnění. Slovo, které pan arcibiskup pronesl zde, se týkalo přiblížení způsobu života, který vedl Benedikt z Nursie a jeho následovníci po rozpadu Římské říše od 5. století. Jeho heslo – ora et labora (modli se a pracuj) – by se mělo stát stavebním kamenem každého člověka i v dnešní Evropě; takováto praxe života skrývá naději pro budoucnost.

Po těchto vystoupeních následovalo občerstvení a čas pro milá setkání či seznámení. K tomuto se váže také důležitá informace Ing. Jiřího Jemelky, ohledně pravidelného setkávání křesťanských podnikatelů v rámci sdružení Kompas. Setkání se konají každého čtvrt roku v Praze a Olomouci, jejich součástí je mše svatá a svědectví hosty o sladění víry ve světě podnikání a obchodu. Na tato setkání je každý, kdo má zájem, srdečně zván.