Vážení obchodní přátelé!

Společnost Kristýn služebník s.r.o., IČ: 28641931, se sídlem Wurmova 562/9, 779 00 Olomouc (dále také jen „správce“), tímto prohlašuje, že ve smyslu nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/679 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a volném pohybu těchto údajů a o zrušení směrnice 95/46/ES (toto nařízení bude dále označováno jen jako „GDPR“) zpracovává osobní údaje subjektů údajů pro svou činnost, a je tedy správcem osobních údajů (tj. osobou, která určuje způsoby a účely zpracování osobních údajů) a ve vybraných případech je také zpracovatelem osobních údajů.

Zpracování osobních údajů

Kristýn služebník s.r.o. zpracovává osobní údaje zejména v následujících oblastech:

  • personalistická a účetní agenda,
  • správa majetku a souvisejících smluvních vztahů,
  • jako správce i zpracovatel při sjednání pojištění,
  • jako zpracovatel při administraci telekomunikačních a dalších služeb,
  • zprostředkování služeb třetích stran,
  • pořádání akcí pro veřejnost,
  • smluvní agenda.

Pro zpracování osobních údajů svědčí správci tituly plnění zákonné povinnosti, plnění smlouvy, oprávněného zájmu správce nebo třetí osoby nebo souhlasu se zpracováním osobních údajů uděleného subjektem údajů. Při zpracování osobních údajů se správce řídí zákonem stanovenými lhůtami a lhůtami stanovenými po pečlivém zvážení ve vnitřním předpise tak, aby nedocházelo k porušování práv subjektů údajů.

V rámci zpracování osobních údajů je v některých případech nutné předat osobní údaje jiné osobě. Kristýn služebník s.r.o. se snaží předávání minimalizovat, v některých případech je ale nezbytné pro splnění povinností společnosti ze zákona, smlouvy nebo v rámci činnosti společnosti. Ve všech případech, kdy správce předává osobní údaje jiné osobě, dbá společnost o zajištění maximální ochrany práv subjektů údajů.

Pověřenec pro ochranu osobních údajů

Kristýn služebník s.r.o. jmenoval v souladu se svými povinnostmi podle GDPR pověřence pro ochranu osobních údajů. Naším pověřencem je Mgr. Bc. Lucie Ondráčková. V případě jakýchkoli přání nebo dotazů jej můžete kontaktovat poštou na adrese Wurmova1208/6, 779 00 Olomouc, nebo prostřednictvím e-mailu na adrese gdpr(zavinac)kristyn.cz

Náš pověřenec pro ochranu osobních údajů je odborníkem s výborným přehledem o činnosti společnosti a zpracování osobních údajů, ke kterému při něm dochází. Je připraven reagovat na Vaše zprávy, přání a stížnosti tak, aby bylo dosaženo co možná nejvyšší spokojenosti na Vaší straně.

Práva subjektu údajů

Aby byla zajištěna možnost subjektů údajů rozhodovat v co možná nejširší míře o zpracování jejich osobních údajů, stanovuje GDPR řadu práv, která lze vůči jakémukoli správci údajů uplatnit. V případě, že se rozhodnete některé ze svých práv, obraťte se buď na správce nebo přímo na našeho pověřence pro ochranu osobních údajů, čímž celý proces vyřizování žádosti urychlíte.

Vaším základním právem je kdykoli požadovat sdělení, zda správce zpracovává Vaše osobní údaje. Pokud je zpracováváme, máte právo požadovat jednu kopii všech osobních údajů, které o Vás zpracováváme. V případě, že zjistíte, že zpracovávané údaje nejsou přesné, máte právo požadovat opravu osobních údajů. Pokud dojdete k názoru, že Vaše osobní údaje nezpracováváme po právu, můžete uplatnit právo na výmaz osobních údajů. Pokud konečně nebudete s čímkoli spokojeni nebo si budete myslet, že jsme Vaši žádost nevyřídili tak, jak jsme měli, máte právo obrátit se se stížností na Úřad pro ochranu osobních údajů.

Dovolujeme si zdůraznit, že ať jste ke správci v jakémkoli poměru, nehrozí Vám na základě uplatnění těchto práv žádné riziko a správce s Vámi v budoucnu nebude zacházet o nic hůře než před uplatněním práv. Je naším zájmem zpracovávat osobní údaje zákonně a řádně a nepoškozovat Vaše práva. Pokud máte pochybnosti, že se nám to daří, budeme rádi, když nás na to upozorníte. Tyto připomínky můžete zasílat také na adresu gdpr(zavinac)kristyn.cz.

Tým pracovníků společnosti Kristýn služebník s.r.o.

Zpracování osobních údajů a jeho rozsah v konkrétních situacích

Obchodní podmínky a další dokumenty k jednotlivým produktům nebo službám společnosti Kristýn služebník s.r.o. naleznete v sekci Dokumenty.

Od 1. 10. 2017 nás najdete v nových prostorách: sídlíme v kancelářích na Wurmově 6 v Olomouci, v 1. patře budovy. Zde se také v přízemí nachází Restaurace a pizzerie U Kristýna. Do kanceláří se dostanete nádvořím přes bránu vlevo od restaurace. Potřebujete u nás vyřídit něco osobně? Stačí zazvonit na zvonek u brány, a my Vám otevřeme. Sídlo společnosti (fakturační adresa) se nemění. Pro jistotu přikládáme mapu:

Zároveň jsme kvůli rozšiřující se nabídce služeb upravili, jak nás můžete kontaktovat: po nových e-mailech (viz sekce Kontakt) máme i nová čísla na pevnou linku, a to podle oblastí:

Mobil: 587 405 409

Pojištění: 587 405 361

Energie: 587 405 364

Pronájem: 587 405 367

Slevy: 587 405 361

Kdybyste se nedovolali, nezoufejte: zkuste zavolat na mobilní čísla (viz sekce Kontakt).

Co děláme se ziskem?

Naše společnost si zisk ze své práce nenechává pro sebe. Prostředky, které nejsou nezbytné pro chod naší kanceláře, vracíme zpět do různých církevních zařízení. Školské i pastorační organizace a projekty podporujeme dlouhodobě a konkrétně. Děkujeme všem našim zákazníkům, že společně s nimi můžeme smysluplně podpořit řadu církevních zařízení.

 

Podporujeme církevní školy

pořízením zejména technického vybavení ke zkvalitnění výuky a dotováním potřeb pro sportovní nebo hudební aktivity k osobnímu rozvoji mladých lidí a užitečnému trávení volného času

Podporujeme církevní organizace

 

Školící místnost

Pro školení, firemní akce nebo oslavy nabízíme nájem Školící místnosti nebo Salonku pro 25 až 35 osob v centru Olomouce.

fotky pronajem

Místnost disponuje dotykovou tabulí, dataprojektorem, zvukovou aparaturou, stojanem na flipchart. Pro připojení k internetu je zde Wi-Fi. Lokalita našich prostor je má skvělou dostupnost jak při cestě MHD (tramvajová zastávka U Dómu) tak autem (parkovat je možné na Biskupském nám.). Prostor je bezperiérově přístupný a disponuje také vlastním sociálním zařízením.

Kromě toho je možné využít také zázemí naší Restaurace a pizzerie U Kristýna, která Vám na místě může zajistit nejen dostatečný přísun kávy a dalších nápojů, nebo si můžete vybrat z naší obědové nabídky nebo stálého lístku, ale po předchozí domluvě Vám může připravit individuální občerstvení, catering nebo individuální menu.

 

Mapa

Ceník

V případě zájmu kontaktujte provozní restaurace

Denisa Juřátková    +420 736 717 747
Email  Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript.

 

 

Pro akce pořádané především církevními subjekty – charitami, školami, farnostmi nabízíme pronájem:

Pro posezení

lavičky se stolky, 10 x tzv. pivní set (stůl se dvěma lavicemi), 3 x slunečník o velikosti 2,5x2,5 m


V případě zájmu kontaktujte

Ondřej Dědič    +420 733 742 74á
Email  Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript.